Wkkgz voor zzp'ers in de zorg: dit moet je weten

26 oktober, 2023

Wat houdt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is een kwaliteitswet die al sinds 2016 in Nederland van kracht is voor zowel instellingen als zzp’ers. Deze is ingesteld door de overheid omdat zij het belangrijk vinden dat iedereen goede zorg krijgt. Door het inbrengen van deze wet is er wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.

 

Voor wie geldt de wet Wkkgz?

In principe komt het erop neer dat elke zelfstandige zorgprofessional moet voldoen aan de Wkkgz. Helaas, is er bij veel zelfstandige momenteel nog niet het besef dat deze wetgeving ook voor hen van toepassing is. Hieronder vind je een handig overzicht om dit te controleren.

De Wkkgz geldt voor zzp’ers die:

  • Zorg verschaffen via de Wet langdurige zorg
  • Zorg verschaffen via de Zorgverzekeringswet
  • Zorg verschaffen waarbij de cliënt zelf betaalt
  • In het BIG-register staan vermeld
  • Alternatieve geneeswijzen verschaffen
  • Cosmetische behandelingen verschaffen

Weet jij na het lezen van dit overzicht nog niet zeker of jij onder de Wkkgz als zzp valt? Kijk dan eens naar je SBI-code, die je kunt vinden op je bewijs van inschrijving bij het handelsregister. Val jij onder; 47.73, 47.74, 86, 87, 96.02 dan val jij sowieso onder de Wkkgz.

 

Waar kan ik me als zzp’er aanmelden voor de Wkkgz?

Het is onmogelijk om je als zzp’er aan te melden voor de Wkkgz omdat dit een wetgeving is. Er bestaan dus geen verzekering of abonnementen waarbij je je kunt registreren, ook al wordt dit online door sommige organisaties wel benoemd.

Maar als ik me niet kan registreren voor de Wkkgz, wat moet ik dan wel doen? De Wkkgz is vastgesteld en wordt opgebouwd uit verschillende eisen waaraan je moet voldoen.

 

Hoe voldoe je aan de eisen van de Wkkgz?

Er zijn een aantal kwaliteitseisen waar jij als zzp’er moet voldoen volgens de Wkkgz. De wetgeving eist dat je middels professionele standaarden werkt, een cliëntendossier bijhoudt, de klachtenregistratie regelt, incidenten meldt en je hebt een meldplicht.

Professionele standaarden
Allereerst moet je aan de standaarden, leidraden, beroepscodes en wetgeving voldoen voor de handelingen die jij verricht. Dit kun je altijd controleren via jouw beroepsorganisatie of bij het zorginstituut Nederland.

Cliëntendossiers
Het is belangrijk dat je cliëntendossiers bijhoudt met de resultaten van jouw behandelingen. Naast de resultaten moeten jouw dossiers ook nog eens aan andere voorschriften voldoen zoals het vermelden van de cliënt zijn BSN-nummer en diagnoses.

Klachtenregistratie
De Wkkgz stelt het verplicht voor zzp’ers om in het bezit te zijn van een overzichtelijke klachtenregeling. Deze moet bestaan uit een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie.

Incidenten registreren en meldplicht
Als zzp’er moet je volgens de Wkkgz een goede registratie bijhouden van eventuele incidenten en calamiteiten. Onder incidenten vallen niet beoogde/ onverwachte gebeurtenissen die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en kan leiden tot schade bij een cliënt. Onder calamiteit verstaat de wetgeving gebeurtenissen met ernstige gevolgen waaronder de dood.

 

Wat houdt de klachtenregeling van de Wkkgz in?

Het klachtrecht van de Wkkgz biedt ontevreden cliënten de mogelijkheid om op een laagdrempelige wijze een oordeel over hun klacht te krijgen. Het doel van het klachtrecht is om de onvrede weg te nemen en de vertrouwensrelatie tussen behandelaar en cliënt te behouden of herstellen.

De klachtafhandeling moet gericht zijn op bemiddeling. Zorgaanbieders moeten binnen zes weken een oordeel geven over een klacht. Lukt dit niet of is de cliënt nog niet tevreden met het oordeel van de zorgaanbieder, dan is sprake van een geschil. De cliënt kan een geschil voorleggen aan de onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie waar de zorgaanbieder zich aan heeft verbonden.

 

Wat zou dit kosten?

Aanmelden als zzp’er voor de Wkkgz bestaat niet en is dus volledig gratis. Maar, zoals je hierboven hebt gelezen, is een klachtenregistratie inclusief klachtenfunctionaris en geschilleninstantie wel verplicht. De prijs die je daar voor betaald hangt af van de organisatie die je kiest, maar zal rond de €60 liggen.

Hoe zit het dan precies met de Wtza voor zzp’ers in de zorg?

Met ingang van 1 januari 2022 is de Wtza van kracht. Deze wet schrijft voor dat zorgaanbieders, inclusief zzp’ers in de zorg, zich moeten registreren bij de Inspectie. In de afgelopen jaren werden zzp’ers uitgenodigd om zich bij de Inspectie te melden, maar dit was niet verplicht. Na inschrijving bij de KvK kregen zzp’ers een brief met een uitnodiging van de Inspectie.

Het grote verschil met de komst van de Wtza is dat alle zzp’ers zich nu moeten registreren. Het maakt daarbij niet uit of je al als zzp’er werkt of nog moet beginnen. Met de registratie erken je als zzp’er in feite dat je de Wkkgz kent en ermee aan de slag gaat. De Wtza wordt voor zzp’ers dus vooral een drijvende kracht voor verdere implementatie van de Wkkgz.

Wil je graag meer weten over de Wtza? Lees dan ook: Wat is de Wet toelating zorgaanbieders?

WKKGZ

Ontvang gratis het e-book ‘ZZP’er in de zorg worden'

Download E-book