Wat is de Wet toelating zorgaanbieders?

02 november, 2023

Het doel van de Wtza

Het doel van de Wet toelating zorgaanbieders is ook wel het verbeteren van de controle op de kwaliteit van de zorg. Ook zorgt de Wtza ervoor dat de zorgverlener op de hoogte is van de wet Wkkgz, de wet BIG en de geneesmiddelenwet. De wkkgz zorgt er ook voor dat zorgverleners weten hoe zij zich in de praktijkvoering hiernaar moeten gedragen.

Deze eisen zijn ook wel vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, ofwel de Wkkgz. de Geneesmiddelenwet en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG wet). Om ervoor te zorgen dat het risicotoezicht op zzp’ers effectief is, heeft de Wtza ook wel een meldplicht opgesteld voor zowel nieuwe als bestaande zorgaanbieders.

Ook is de meldplicht er om nieuwe zorgaanbieders bewust te maken van de diverse kwaliteitseisen waaraan zij moeten voldoen. Zij worden hiermee vooraf geïnformeerd. Volgens de overheid dienen aanbieders van zorg te voldoen aan alle voorschriften van de Wtza. Wanneer ze hieraan voldoen, betekent dit dat ze voor goede zorg staan, transparant zijn en hun verantwoordelijkheden nemen. Zo kunnen ze samen het vertrouwen in de zorgkwaliteit versterken.

 

Onderdelen Wtza

De Wtza kent diverse onderdelen, namelijk intern toezicht, vergunning, melden, jaarverantwoording en financiële bedrijfsvoering. Echter zal niet alles op de zpp’er en op de zorginstelling toepasbaar zijn. Als je een grotere organisatie hebt, is er wel sprake van voorschriften ten opzichte van de financiële bedrijfsvoering, intern toezicht en vergunningen.

Meldplicht

De meldplicht die geldt volgens de Wet toelating zorgaanbieders betreft het invullen van een vragenlijst. Deze vind je op de website van IGJ. Er zijn per jaar meer dan 20.000 zorgaanbieders die zich inschrijven in het Handelsregister. De ingevulde vragenlijst bij de meldplicht zorgt ervoor dat de inspectie een beter beeld krijgt betreft de nieuwe zorgaanbieders.

Ook kunnen zij zo beter gecontroleerd worden. Ook zullen steeds meer zorgaanbieders zich bewust worden van de kwaliteitseisen waar ze aan moeten voldoen en kunnen ze zich zo beter voorbereiden op hun start in het werkveld. Het IGj wil alle zorgaanbieders zoals zzp’ers goed in beeld krijgen. Hiervoor wordt al gebruik gemaakt van het Landelijk Register Zorgaanbieders. Dit is ook wel een openbaar register van het CIBG. Hierin kun je alle zorgaanbieders vinden die er zijn.

Je zal hier als zzp’er automatisch aan worden toegevoegd als je op de juiste wijze in het Handelsregister staat ingeschreven van de KvK. Omdat veel zzp’ers al sinds 1 januari 2022 in beeld zijn bij IGJ zijn ze uitgezonderd van de meldplicht. Dit geldt echter niet voor iedere zzp’er. De meldplicht is verplicht voor iedere zzp’er die nog niet in het Landelijk Register Zorgaanbieders te vinden is.

Meer informatie? Neem contact op met ons op!

Wil je meer informatie omtrent de voordelen en het salaris weten? Neem dan gerust contact op met InterChange, jouw detacheringsbureau in de zorg.

Ben je zzp’er in de zorg en wil je graag geadviseerd worden over zaken als de btw-vrijstelling, verzekeringen en pensioenopbouw?

Dit doen we voor zzp’ers:

✔︎ het vinden van opdrachten;
✔︎ het bepalen van je uurtarief;
✔︎ het adviseren in verzekeringen;
✔︎ het op orde krijgen van je verplichtingen als ZZP’er;
✔︎ het administratieve gedeelte;
✔︎ het adviseren van je pensioen mogelijkheden;
✔︎ het opstellen en versturen van jouw facturen;
✔︎ We staan elke werkdag voor je klaar om je vragen te beantwoorden en je te voorzien van passend advies.

Wil je dit ook?

Meld je dan aan via onze aanmeldpagina.

WTZA