Wat houdt de BIG-registratie voor verpleegkundigen in?

14 september, 2023

BIG-registratie voor de verpleegkundige verplicht

Vanaf 1 januari 2008 is het verplicht om je te herregistreren in het BIG-register. Als je als verpleegkundige aan de slag wilt blijven in je beroep, is het noodzakelijk om je opnieuw in te schrijven. De herregistratie doe je 5 jaar nadat je je diploma voor verpleegkundige hebt behaald. Verpleegkundigen die hun diploma voor 1 januari 2009 behaald hebben, moeten sinds 31 december 2013 nogmaals geregistreerd worden.

Nadien moest deze herregistratie iedere 5 jaar herhaald worden, wat betekent dat ze zich nu in 2022 wederom moeten herregistreren. Door je te herregistreren, laat je zien dat jouw kennis actueel is en je de nodige scholing hebt gehad. Je moet in 5 jaar 2.080 uur als verpleegkundige hebben gewerkt. Dit is ongeveer 8 uur per week. Dan kan je je herregisteren als verpleegkundige.

 

Wat als een verpleegkundige niet geregistreerd is?

Het kan zijn dat je je nog niet geregistreerd hebt als verpleegkundige of besloten hebt je niet te laten herregistreren. Wanneer je niet voldoet aan de criteria voor herregistratie voor verpleegkundigen, wordt de inschrijving in het BIG-register beëindigd. In de praktijk betekent dit dat je je beroepstitel niet meer mag voeren.

De rechten en plichten die verbonden zijn aan de inschrijving in het BIG-register vervallen. Dit betekent dat je je functionele zelfstandigheid verliest, waardoor je niet zonder tussenkomst van een arts mag handelen.

Wanneer je BIG-registratie beëindigd is, mag je nog wel je voormalige beroepstitel voeren. Enkel moet hier wel de toevoeging ‘niet praktiserend’ aan worden toegevoegd. Je diploma blijft wel zijn waarde behouden. Het kan ook zijn dat je inschrijving weg is, omdat je niet hebt voldaan aan de criteria. Het is dan wel mogelijk je opnieuw in te schrijven. Hiervoor gelden echter wel dezelfde criteria als bij een herregistratie.

 

Rechten en plichten vervallen

Wanneer de inschrijving in het BIG-register beëindigd is, vervallen ook alle rechten en plichten die aan de inschrijving in het BIG-register verbonden zijn. De functionele zelfstandigheid van verpleegkundigen vervalt, waardoor zij nog enkel in het bijzijn van een zelfstandig bevoegde zoals een arts bepaalde handelingen mogen uitvoeren. De eis van bekwaamheid voor het uitvoeren van handelingen in opdracht is op iedere beroepsbeoefenaar van toepassing. Dit geldt ook voor de verpleegkundige niet praktiserend.

Je weet nu wat het BIG register voor de verpleegkundige betekent. Wil je je inschrijven? Maak je BIG-registratie voor de verpleegkundige rond in het BIG-register of laat jezelf herregistreren. Wij wensen je veel succes met je registratie of herregistratie!

Ontvang gratis het e-book ‘ZZP’er in de zorg worden'

Meer informatie