Nieuws: wet- en regelgeving zzp in de zorg (2024) - Update november 2023

27 oktober, 2023

Ongetwijfeld heb je al vernomen dat er een hoop reuring is als het gaat over de positie van de zelfstandige in de zorg. Dit allemaal naar aanleiding van een door minister van Gennip (Sociale Zaken) ingediend wetsvoorstel dat luistert naar de naam:

‘Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’.

Het idee achter dit wetsvoorstel is om ‘schijnzelfstandigheid’ te bestrijden.

Daarnaast wordt ook melding gemaakt van regelgeving specifiek voor de zelfstandige in de zorg, het zogenaamde ‘Fiscaal Kader ZZP Zorg’.

Let op: dit artikel gaat in op mogelijke veranderingen voor zzp’ers naar aanleiding van een ingediend wetsvoorstel, nog niets is definitief. We willen de lezer op de hoogte houden met betrekking tot mogelijke veranderingen en schrijven daarom onder voorbehoud.

Ontvang gratis het e-book ‘ZZP’er in de zorg worden'

Download E-book

Welke wet- en regelgeving is er al?

In het verleden is de wet ‘deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ (DBA) al van kracht geworden. Hierin wordt beschreven wat minimaal nodig is om te kunnen spreken over een arbeidsovereenkomst, dus een loondienstverband. Dit is gedaan aan de hand van de volgende 3 voorwaarden:

  • De werknemer verricht arbeid;
  • De werknemer krijgt een beloning voor deze arbeid;
  • Er is sprake van een gezagsverhouding tussen zowel de werkgever als de werknemer.

Oftewel, de werkgever kan bindende instructies geven over de uitvoering van de arbeid door de werknemer.

Wordt voldaan aan alle drie de bovenstaande voorwaarden en werkt de zorgprofessional op basis van een ZZP overeenkomst, dan wordt er gesproken van schijnzelfstandigheid van de zzp’er.

De praktijk leert dat er op basis van bovenstaande te veel ‘mazen in de wet zijn’ en daarom heeft de minister eerdergenoemd wetsvoorstel geschreven om zodoende recht te doen aan een duidelijke arbeidsrelatie.

Wat gaat er mogelijk veranderen?

Wetsvoorstel ‘verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’

Binnen het wetsvoorstel ‘verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ wordt gesproken over twee criteria waarop getoetst wordt en waarvan de uitkomst bepaald over welke arbeidsrelatie gesproken wordt. De twee criteria zijn:

  • Inbedding
  • Aansturing

Bij ‘inbedding’ wordt beoordeeld of de vakinhoudelijke functie van de professional behoort tot de kernactiviteit(en) van de organisatie.

“Een ICT’er binnen een ICT-organisatie voert vakinhoudelijk werk uit dat behoort tot de kernactiviteit van de ICT-organisatie: de ICT’er moet als werknemer worden beschouwd en dus in loondienstverband werken binnen deze organisatie.”

of

“Een ICT’er binnen een zorgorganisatie voert vakinhoudelijk werk uit dat niet behoort tot de kernactiviteit van de zorgorganisatie: de ICT’er kan als zelfstandige de werkzaamheden binnen deze organisatie uitoefenen.”

Bij ‘aansturing’ wordt beoordeeld of de professional zelfstandig zijn arbeidsvoorwaarden kan bepalen.

“Een verpleegkundige is gehouden aan vaste diensttijden en moet werkzaamheden uitvoeren die hem zijn opgedragen. Ook wordt voorgeschreven hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd: de verpleegkundige moet als werknemer worden beschouwd en dus in loondienstverband werken binnen deze organisatie.”

of

“Een CliniClown kan zelf bepalen onder welke voorwaarden hij zijn werkzaamheden uitvoert: de CliniClown kan als zelfstandige zijn werkzaamheden uitvoeren.”

Daarnaast wordt er ook gekeken naar het rechtsvermoeden. Dit betekent dat er naar aanleiding van een minimaal uurtarief wordt gekeken of er redelijkerwijs sprake zou kunnen zijn van zelfstandig ondernemerschap. Het richtbedrag hierbij is een minimaal uurtarief van € 32,24 per uur.

Fiscaal Kader ZZP Zorg

Het wetsvoorstel is ingediend en zou in moeten gaan per januari 2025. Echter betekent dit niet dat er in 2024 niets gaat veranderen, want er is ook sprake van een ‘Fiscaal Kader ZZP Zorg’ dat in zou moeten gaan per januari 2024. Dit is nog allerminst zeker maar op basis van uitgelekte gegevens hieronder alles op een rij:

  • De zelfstandige mag niet meer dan 28 uur per week werkzaam zijn bij dezelfde opdrachtgever;
  • De zelfstandige mag niet langer dan 7 maanden achtereen werken bij één opdrachtgever;
  • De zelfstandige mag maximaal 70% van zijn jaaromzet verdienen bij één opdrachtgever;
  • Er komt een verband tussen het uurtarief van de zelfstandige en de loonschalen welke in de CAO opgenomen zijn.

Als bovenstaande daadwerkelijk doorgevoerd gaat worden dan zal dit een behoorlijke impact kunnen hebben op jouw zzp-schap. Daarom is het goed om met elkaar hierover in gesprek te blijven. Werken wij al samen dan zullen onze consultants hierover contact met je opnemen.

Toch nog vragen? Logisch!

Stephan Kievit

Consultant