6 tips voor de succesvolle zorgmanager

09 maart, 2021

Het aannemen van een leidinggevende rol als zorgmanager vereist meer dan klinische vaardigheden, kritisch denkvermogen en sterke communicatie skills. Zorgprofessionals die het management instappen, nemen nieuwe verantwoordelijkheden op zich, waaronder planning, budgettering, tijdbeheer, kwaliteitsverbetering en personeelsrelaties.

Maar hoe kun je als (toekomstig) zorgmanager nu het beste uit jouw rol halen?

1. Houd communicatie open en eerlijk

Slechte communicatie is verbonden aan te voorkomen medische fouten, het verloop van verpleegkundigen en een laag moreel. Op zijn beurt leidt een laag moreel tot hoge niveaus van stress, lage werktevredenheid en verminderde kwaliteit van leven.

Nieuwe zorgmanagers moeten begrijpen wat essentieel is voor het personeel en feedback geven. Managers moeten ook de input vragen van hun leidinggevenden en verpleegkundigen voor een beter begrip van de behoeften van de organisatie. Belangrijke componenten van communicatie zijn:

  • Actieve luisterhouding aannemen
  • Positieve lichaamstaal oefenen
  • Opmerkingen in andere/eigen woorden herhalen zodat duidelijk is dat je het begrijpt
  • Negativiteit zoveel mogelijk vermijden

Bron: “Effective Interpersonal Communication: A Practical Guide to Improve Your Life”: The Online Journal of Issues in Nursing

2. Vergroot je kritisch denkvermogen

Van verpleegkundig managers wordt verwacht dat ze beslissingen nemen en problemen oplossen als onderdeel van het werk. Kritisch denken – analyse, evaluatie, gevolgtrekking, probleemoplossing en deductief redeneren – spelen een belangrijke rol bij het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen.

Bron: “Critical thinking of nurse managers related to staff RNs’ perceptions of the practice environment”: Journal of Nursing Scholarship

3. Wees een visionair

Wees niet bang om kansen te nemen. Zorgmanagers moeten hun visie kunnen uiten om verandering te begeleiden en een plan te kunnen opstellen om tot actie te komen.

Zelfbewustzijn, het vermogen om iemands persoonlijke sterke en zwakke punten te begrijpen en emotionele intelligentie, of het kunnen lezen en begrijpen van de emoties van anderen, zijn essentieel om een ​​succesvolle visionair te worden. Zorgprofessionals die beide vaardigheden bezitten, zijn toegewijd aan een gezamenlijke visie in plaats van aan eigenbelang.

Bron: “An alternative approach to nurse manager leadership”: Nursing Management

4. Wees een mentor en zoek er zelf ook één!

Mentoren bieden belangrijke begeleiding voor zowel nieuwe zorgmedewerkers als managers. Door als mentor te fungeren, kunnen zorgmanagers hun persoonlijke ervaringen doorgeven aan nieuwe teamleden.

Werken met een mentor daarentegen geeft leidinggevenden begeleiding bij de transitie van zorgmedewerkers naar zorgmanager.

Bron: “3 Ways to help nurse managers transition into leadership”: Becker’s Hospital Review

Zet de toon

In 2017 ontdekte het onafhankelijke patiëntentevredenheidsonderzoek van Press Ganey dat zorgmanagers de werkomgeving, veiligheid, kwaliteit en patiënt resultaten beïnvloeden. In het speciale verpleegkundig rapport ontdekte het bedrijf dat effectief leiderschap organisaties helpt verbeteringen op alle gebieden door te voeren.

Bron: “2017 Nursing Special Report: The Pivotal Role of Healthcare Managers”: Industry Edge

Blijf leren!

Verschillende programma’s en opleidingen helpen de zorgmanagers bij het aanpakken van alle uitdagingen die het management met zich meebrengt, waaronder het begrijpen van de rol van zaken en financiën en het helpen bij het creëren van een gezondheidsbeleid.

De meest succesvolle zorgmanagers onderzoeken voortdurend hun rol in de gezondheidszorg en werken om zichzelf te verbeteren.