260 miljoen extra gewenst voor uitvoering WMO

08 april, 2022

De invoering van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning in 2007 heeft ervoor gezorgd dat Nederlandse Gemeenten zelf veel zorgtaken voor haar burgers moeten organiseren.

Niet alleen inhoudelijk is dit een enorme uitdaging, maar ook financieel gezien blijkt de invoering vanaf de start een flink hoofdpijndossier. Zo komen veel gemeenten niet uit de voeten met het beschikbare budget. De oorzaak ligt onder andere bij het schrappen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen door het kabinet.

Hierdoor kloppen steeds meer mensen aan bij gemeenten voor onder meer huishoudelijke hulp. Daarnaast is gebleken dat er veel geldt besteed wordt aan slechts een aantal ‘cliënten’ die meervoudige langdurige zorg nodig hebben. Op die manier is de pot dan snel leeg en ontstaan er lange wachtlijsten voor hulpbehoevenden en extra financiële tekorten bij gemeenten. Om die reden vragen de gezamenlijke gemeenten 260 miljoen extra budget aan Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS).

Saving money in a jar during the COVID-19 pandemic

Ontvang gratis het e-book ‘ZZP’er in de zorg worden'

Download E-book