• Home
 • Privacy statement

Privacy Verklaring

Interchange is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bedrijfsnaam: Interchange Werving & Selectie B.V.
Adres: Westblaak 45, 3012 KD Rotterdam
Website: www.inter-change.nl
Telefoon: 010-4366301
Email: info@interchange-vacatures.nl

Wat is nu precies het “verwerken” van gegevens?
Het verwerken van persoonsgegevens omvat elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, afschermen, delen met derden, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens. Verwerken gebeurt dus al heel snel. Wanneer je ons een email stuurt, dan ontvangen (=verwerken) wij al een persoonsgegeven, namelijk je email-adres.

Verwerking van je gegevens
Wij verwerken je gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Denk hierbij aan je CV en je diploma. Ook gegevens die wij nodig hebben om een arbeidsovereenkomst aan te gaan zijn noodzakelijk.
We kunnen ook contact met je zoeken via social media omdat wij vermoeden dat onze dienstverlening interessant voor je kan zijn.

Een aantal voorbeelden waarom wij je persoonsgegevens verwerken:

 • We verwerken je gegevens om je te helpen bij het vinden van een nieuwe uitdaging op werkgebied;
 • Het communiceren via e-mail, telefoon of per post om je op de hoogte te houden over interessante nieuwtjes, vacatures, openstaande diensten en je te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Daarbij vinden wij onderstaande punten erg belangrijk:

 • We zijn transparant over de gegevens die we van jou verzamelen en waarom we dit doen;
 • Zonder jouw toestemming verstrekken wij je gegevens niet aan derden. Daarnaast zullen we je van tevoren uitleggen waarom we je gegevens willen delen. Zie het punt hierboven;
 • We respecteren dat je gegevens aan jou toebehoren. Je kunt ons daarom altijd laten weten niet langer toestemming te geven om je gegevens door ons te laten verwerken;
 • De manier waarop wij met jouw gegevens omgaan en deze veilig opslaan, is geheel conform de Europese wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Welke gegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken zijn:

 • NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats);
 • Telefoonnummer en email-adres;
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht;
 • Gegevens met betrekking tot paspoort en identiteitskaart (wij vragen om een kopie hiervan. Als je binnen vier weken ervoor kiest om niet voor ons aan de slag te gaan, dan wordt de kopie verwijderd);
 • Curriculum Vitae (CV).

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijnen worden bepaald aan de hand van de wet- en regelgeving. Zo is er bijvoorbeeld een fiscale plicht. Om hieraan te voldoen moeten wij je gegevens vijf jaar bewaren. Je gegevens worden zorgvuldig en afgeschermd bewaard. Dit betekent dat niemand erbij kan, alleen de medewerkers van Interchange.

Delen van persoonsgegevens
Wij verstrekken je persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van je persoonsgegevens.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?

 • Organisaties die namens Interchange diensten verlenen, zoals Konekta Industries. Zij regelen de verloningen. Zij hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen. Dit is opgesteld in een overeenkomst die door beide partijen is ondertekend. Daarnaast hebben zij zich ook te houden aan de AVG;
 • Opdrachtgevers (ziekenhuizen en/of klinieken) waar we jou voor kunnen stellen of waar je via ons aan het werk gaat of al bent. Ook hier is een overeenkomst voor opgesteld hoe wij met persoonsgegevens omgaan en zij hebben zich ook te houden aan de AVG;
 • Indien van toepassing: pensioenfonds.

Het delen van persoonsgegevens zal nooit zonder jouw toestemming plaats vinden.

Beveiliging
Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Zo maken wij gebruik van een systeem waar jouw gegevens opgeslagen zijn. Alleen de medewerkers van Interchange hebben hiervoor een inlognaam en wachtwoord. Elke inlognaam en wachtwoord verschilt per persoon.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@interchange-vacatures.nl

Software van derden
Interchange maakt gebruik van de software van SunBase Software B.V. (www.sunbase.nl)

Jouw rechten
Door de nieuwe privacy wet heb jij ook meer rechten gekregen. Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor:

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • Verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking. Echter soms hebben wij een wettelijke verplichting waardoor de gegevens niet verwijderd mogen worden.

Wijziging van deze privacyverklaring
Af en toe wordt onze privacyverklaring aangepast. De meest recente versie van onze privacyverklaring kun je op onze website terugvinden. Wanneer je onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je op de hoogte van de laatste wijzigingen.