Het SNA-keurmerk voor detacherings -en uitzendbureaus in de zorg

Maak jij, of maakt jouw zorginstelling gebruik van externe arbeidskrachten via een detacheringsbureau of uitzendbureau? Dan heb ook jij te maken met het SNA-keurmerk.

Waarom het SNA-keurmerk voor bureaus in de zorg?

Het SNA-keurmerk, afgekort voor Stichting Normering Arbeid, is in het leven is geroepen door de overheid om maatregelen te treffen tegen malafide uitzend- of detacheringsbureaus.

Bureaus die geen loonheffingen afdragen of nalatig zijn in grondige identiteitscontroles, kunnen niet garanderen dat ze gediplomeerde en bevoegde arbeidskrachten leveren die volgens de norm betaald worden. Voor zorginstellingen en ziekenhuizen kan dit resulteren in imagoschade of hoge boetes wanneer zij arbeidskrachten inlenen.

Bureaus die hier niet aan voldoen, krijgen om die reden geen keurmerk toegewezen en daarmee worden automatisch de organisaties gestimuleerd die wel in het bezit zijn van het keurmerk. Dat heeft een aantal grote voordelen voor de inleners van arbeid, de welwillende uitzend- of detacheringsbureaus en natuurlijk de kwaliteit van de Nederlandse zorg.

Hoe krijgen ‘zorgbureaus’ het SNA-keurmerk?

Om als uitzend- of detacheringsbureau het SNA-keurmerk te krijgen, moet je worden beoordeeld door een onafhankelijke organisatie. Deze organisatie moet geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie.

Wanneer je aan alle eisen van de NEN 4400-1 norm voldoet, dient er eenmalig een introductie vergoeding betaald te worden om het keurmerk te krijgen. Het keurmerk is daarna een half jaar geldig en kan door zorginstellingen en ziekenhuizen worden gecontroleerd in het register op de website van het SNA.

Hoe behoud je het SNA-keurmerk?

Om het SNA-keurmerk te houden, moet je als gecertificeerde organisaties een jaarlijkse terugkerende lidmaatschap vergoeding betalen en dien je twee keer per jaar een hercontrole te ondergaan. Het onderhouden van een SNA-keurmerk is daarmee tijdrovend, en er zit in totaal een serieus kostenplaatje aan vast omdat de hercontroles voor rekening zijn van het bureau.

Wat betekent het SNA-keurmerk voor ziekenhuizen en zorginstellingen?

Het kan zijn dat je als ziekenhuis of zorginstelling al jaren zaken doet met een bureau die altijd netjes zijn verplichtingen is nagekomen, zonder in bezit te zijn van het SNA-keurmerk.

Het SNA-keurmerk is daarom ook geen verplichting, maar een extra zekerheid en garantie bij het inlenen van arbeidskrachten. Mede door nieuwsberichten over een nep verpleegkundige die een Nederlands ziekenhuis imagoschade heeft toegebracht en verhalen over hoge boetes, over niet betaalde belastingen en premies, begint het SNA-keurmerk in de zorg aan terrein te winnen.

Zorginstellingen die zaken doen met SNA-gecertificeerde uitzend- of detacheringsbureaus, zijn sinds 2012 niet meer aansprakelijk voor boetes van de Belastingdienst die voortvloeien uit het niet betalen van belastingen en premies door de bureaus.

Doe je geen zaken met een SNA-gecertificeerde organisatie, dan ben je als ziekenhuis of zorginstelling nog wel steeds aansprakelijk voor deze boetes. Dit is geregeld in de keten inleenaansprakelijkheid regeling van de Belastingdienst.

Wat zijn de voorwaarden voor een SNA-keurmerk?

Uitzend- of detacheringsbureaus krijgen pas een SNA-keurmerk als ze aan de volgende zaken voldoen:

  • Er wordt op een correcte manier aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting gedaan.
  • De onderneming is identificeerbaar.
  • Betalingen worden voldaan volgens de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
  • De onderneming voert identiteitscontroles uit en controleert op gerechtigheid om in Nederland te werken.

Hoe is het SNA-keurmerk bij Interchange geregeld?

Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk om te controleren of een uitzend- of detacheringsbureau het SNA-keurmerk bezit. Dit is eenvoudig op te zoeken in het online register van het SNA.

De Interchange groep bestaat echter uit zes verschillende losse ondernemingen (bv’s).

Wanneer je zaken doet met een onderneming is het niet alleen belangrijk om te controleren of deze onderneming in het SNA-register is opgenomen, maar ook of de naam en het KVK nummer overeenkomstig zijn aan de naam en het nummer op het SNA-keurmerk. Wij hebben daarom besloten om als enige bureau volledige transparantie te geven over al onze ingeschreven ondernemingen.

De volgende vijf ondernemingen van de Interchange groep, zijn lid van het NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendbureaus), voldoen aan het NEN 4400-1 keurmerk én staan ingeschreven bij de SNA:

*De bovenstaande bv’s van Interchange, worden

elk half jaar gecontroleerd door Bureau Cicero.

De volgende B.V. staat alleen ingeschreven bij de NBBU en niet bij de SNA, omdat ZZP’ers hun eigen afdrachten van heffingen en belastingen regelen.

Hoe weet ik zeker dat Interchange in het SNA-register ingeschreven blijft?

Door je aan te melden bij de ‘attenderingsservice’ op de website van de SNA, kun je zelf een lijst met ondernemingen selecteren waar je statusupdates van wilt ontvangen. De SNA stuurt je een e-mail wanneer de registratie van de geselecteerde ondernemingen wordt opgeschort, doorgehaald of opnieuw wordt gecontinueerd na schorsing.